Блог

Условия за участие игра " Кога е създадена марката Lavender World "? 10.11.2022 15:40:52

Условия за участие игра " Кога е създадена марката Lavender World "?

Условия за участие в игра с награди и политика за поверителност на данните

I.Условия за участие

1.Обща информация:

Организатори на играта на страницата на https://www.facebook.com/lavenderworldhissar/ във Фейсбук е Lavender World LTD . Участниците в играта не могат да предявяват претенции към Фейсбук, които възникват във връзка с участието или изпълнението на играта. Играта по никакъв начин не се спонсорира, организира, подкрепя или свързва с Facebook. Цялата информация и данните, които са споделени или събрани от потребителите по време на играта, ще се предоставят само и единствено на огранизатора Lavender World LTD. Всички видове искания и известия, свързани с активността трябва да бъдат отнесени към Lavender World LTD , тъй като отговорността е изцяло на организатора.

  1. Право на участие:    В играта имат право да се включат всички потребители на Facebbok , навършили 18 и по-малко  години.  По време на участието си, които живеят на територията на Република България. Участието е напълно безплатно.
  2. Механизъм на провеждане и участие:   Механизмът и времетраенето на играта е вземат директно от текста, предоставен в публикациията към играта.  Наградите за победителите също могат да бъдат намерени там.

  3. Уведомления за награда: Победителите ще бъдат информирани чрез лично съобщение (DirectMessage) във Facebook за тяхната награда. Победителите се съгласяват да бъдат обявени в социалните мрежи на страницата на Lavender World LTD.
  4. Получаване на наградата: Всеки победител трябва да потвърди своето желание да получи наградата и да отговори на организатора в рамките на 3 дни в отговор на личното съобщение на фейсбук страницата.
  5. Отсраняване от игрите: В игрите не могат да се включат служители на организатора и други лица, участващи в разработването и изпълнението на дейността. Освен това и лица, които предоставят грешна, невалидна или позована на манипулация информация. Не се разрешава участието на игрови общества, доставчици на автоматизирани или други услуги. В случай на нарушение на тези условия за участие, организаторът запазва правото си да изключи лицата от играта и да не предостави обявената награда.
  6. Преждевременно прекратяване: Организаторът запазва правото си да прекрати активността по всяко време, без да е необходимо предизвестие и без да посочва причини, при условие, че прекратяването е поради разумни причини и най-вече поради технически или правни причини. В този смисъл не могат да бъдат повдигани претенции спрямо организатора.
  7. Кодекс за поведение, отчетност и санкции: Участиците гарантират, че няма да предоставят никакви данни, информация и материали, за които е известно, че са неверни, неточни или подвеждащи; които нарушават авторските права или други права на трети страни; които нарушават законовите разпоредби или официалните заповеди; клеветнически, злоупотребяващи или дискриминационни за физическо лице или компания; за което е получил заплащане или друго възнаграждение от трета страна; съдържат информация за други уебсайтове, адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера; съдържащи компютърни вируси, бъгове или други потенциално опасни компютърни програми и файлове.

Ако организаторът бъде обвинедн за недопустимо съдържание или други нарушения на закона, поради действия, които са отговорност на участниците, съответните участници освобождават организатора от отговорност при първо искане и го подкрепят при защитата на претенциите. Това освобождаване включва и изискваните съдебни разноски.

  1. Теглене на наградите: Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, както и наградите ще бъдат раздадени на случаен принцип по механизма и във времето, които са обявени в текста към публикуването на играта.
  2. Средства за правна защита, промени и приложимо право: Правни действия са изключени по отношение на тегленето на победителите и оценктата на съдържанието на подадените вписвания. Организаторът запазва своето право да променя условията за участие по всяко време с ефект в бъдещето. Промяната се извършва само, ако има валидни и фактически причини, по-специално от правен, технически и фактически характер. В случай на промени, организаторът ще информира участниците за това по подходящ начин.

11.Чрез участието в съответната игра, участниците приемат горепосочените условия за участие.

II.Декларация за поверителност

Събраните при съответната игра лични данни (име, адрес, телефон) на участника (победителя) ще се използват само и единствено за организирането и изпълнението на играта и изпращането на наградите до победителя. Предоставянето на данните е доброволно.

Личните данни на участника (победителя) не се разкриват на трети страни, с изключение на куриерската фирма и Български пощи.

Личните данни на участниците ще бъдат изтрити веднага след края на състезанието. Личните данни на победителите ще се съхраняват в срок от 1 месец след изпращането на печалбите, за да се гарантира тяхното получаване и ако е необходимо, повторно изпращане. След това тези данни също ще бъдат изтрити.

Участниците (победителите) винаги имат право на информация за обработването на личните данни, тяхна редакция и заличаване, ограничаване на тяхната обработка, преносимостта им, при определени обстоятелства, оттегляне и право на възражение. Ако участникът (победителят) е на мнение, че обработването на данните нарушава закона за защита на личните данни, той може да подаде жалба до съответния надзорен орган. В България това е Комисията за защита на потребителите.

Организаторът отговаря за обработката на данните, описана тук. Приложимите правила за поверителност на Фейсбук за използване на техните услуги може да прочетете тук: 

https://lavenderworldhissar.com/page/privacy-policy

Данни за контакт на отговорните  лица:

Лавандулов Свят ЕООД

+359882079509 Мол: Нели Вълкова адрес: с Дуванлии; ул. Боримечка 19 ПК 4174

[email protected]

България

Коментари

Снежанка Димчева
Снежанка Димчева 07.12.2022 През 2022 г.
Надка Неделчева
Надка Неделчева 27.11.2022 2022ге създадена марката Lavender World
Марияна
Марияна 26.11.2022 2022
Лени Стоименова
Лени Стоименова 24.11.2022 През 2022 г.
Георги Геров
Георги Геров 21.11.2022 През лятото на 2022 година
Светла Христева
Светла Христева 21.11.2022 Участвам в играта.
Катя Донева
Катя Донева 16.11.2022 2022 година
Катя Донева
Катя Донева 16.11.2022 През 2022 година е създадена марката! Участвам с удоволствие!
Петя Димитрова
Петя Димитрова 15.11.2022 През 2022 година
Светлана Димитрова
Светлана Димитрова 15.11.2022 През 2022г.
Магдалена Белезирева
Магдалена Белезирева 14.11.2022 2022 г.
Магдалена Белезирева
Магдалена Белезирева 14.11.2022 2022 г
Магдалена Белезирева
Магдалена Белезирева 14.11.2022 2022 г.
Деница Димитрова
Деница Димитрова 14.11.2022 През 2022г.
Таня Радкова
Таня Радкова 14.11.2022 През 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 2️⃣ година. Участвам с голямо удоволствие. ☺️ 🍀 🙏 😇 💚
Невена Лумпарова
Невена Лумпарова 13.11.2022 През 2022 г.!
Павлина Митакова
Павлина Митакова 12.11.2022 2022г
Веска Недева
Веска Недева 12.11.2022 2022 Много ароматно🥰
Румяна Атанасова
Румяна Атанасова 12.11.2022 Много аромат лъха от тоя сайт.
Йорданка Хайдутова
Йорданка Хайдутова 11.11.2022 Отговор 2022
Милена Петкова
Милена Петкова 11.11.2022 2022 г
Таня Илиева
Таня Илиева 11.11.2022 Чудесни,ефикасни био продукти!💕През лятото на 2022г.
Павлина Митакова
Павлина Митакова 10.11.2022 2018г

Остави коментар

Категории за статии

Последни статии

Последни коментари

Био Туризъм

Био Туризъм

Условия за участие игра " Кога е създадена марката Lavender World "?

марката Lavender World

Условия за участие в игра с награди и политиказаповерителност на даннитеI.Условия за участие1.Обща информация:Организатори на играта на страницата на Условия за участие в игра с награди и политиказаповерителност на даннитеI.Условия за участие1.Обща информация:Организатори на играта на страницата на 2023-02-04T18:08:39+02:00 Условия за участие игра " Кога е създадена марката Lavender World "?

<p></p> <p><strong></strong></p> <p><strong>Условия за участие в игр</strong><strong>а</strong><strong> с награди и политика за поверителност на данните</strong></p> <p><strong>I.Условия за участие</strong></p> <p>1.Обща информация:</p> <p></p> <p>Организатори на играта на страницата на <a class="x1i10hfl xjbqb8w x6umtig x1b1mbwd xaqea5y xav7gou x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 xggy1nq x1a2a7pz xt0b8zv x1heor9g x1bvjpef" href="https://www.facebook.com/lavenderworldhissar/" role="link" tabindex="0">https://www.facebook.com/lavenderworldhissar/</a> във Фейсбук е Lavender World LTD . Участниците в играта не могат да предявяват претенции към Фейсбук, които възникват във връзка с участието или изпълнението на играта. Играта по никакъв начин не се спонсорира, организира, подкрепя или свързва с Facebook. Цялата информация и данните, които са споделени или събрани от потребителите по време на играта, ще се предоставят само и единствено на огранизатора Lavender World LTD. Всички видове искания и известия, свързани с активността трябва да бъдат отнесени към Lavender World LTD , тъй като отговорността е изцяло на организатора.</p> <ol start="2"> <li>Право на участие:&nbsp; &nbsp; В играта имат право да се включат всички потребители на Facebbok , навършили 18 и по-малко&nbsp; години.&nbsp; По време на участието си, които живеят на територията на Република България. Участието е напълно безплатно.</li> <li>Механизъм на провеждане и участие:&nbsp; &nbsp;Механизмът и времетраенето на играта е вземат директно от текста, предоставен в публикациията към играта.&nbsp; Наградите за победителите също могат да бъдат намерени там.<br /><br /></li> <li>Уведомления за награда: Победителите ще бъдат информирани чрез лично съобщение (DirectMessage) във Facebook за тяхната награда. Победителите се съгласяват да бъдат обявени в социалните мрежи на страницата на Lavender World LTD.</li> <li>Получаване на наградата: Всеки победител трябва да потвърди своето желание да получи наградата и да отговори на организатора в рамките на <strong>3 дни</strong> в отговор на личното съобщение на фейсбук страницата.</li> <li>Отсраняване от игрите: В игрите не могат да се включат служители на организатора и други лица, участващи в разработването и изпълнението на дейността. Освен това и лица, които предоставят грешна, невалидна или позована на манипулация информация. Не се разрешава участието на игрови общества, доставчици на автоматизирани или други услуги. В случай на нарушение на тези условия за участие, организаторът запазва правото си да изключи лицата от играта и да не предостави обявената награда.</li> <li>Преждевременно прекратяване: Организаторът запазва правото си да прекрати активността по всяко време, без да е необходимо предизвестие и без да посочва причини, при условие, че прекратяването е поради разумни причини и най-вече поради технически или правни причини. В този смисъл не могат да бъдат повдигани претенции спрямо организатора.</li> <li>Кодекс за поведение, отчетност и санкции: Участиците гарантират, че няма да предоставят никакви данни, информация и материали, за които е известно, че са неверни, неточни или подвеждащи; които нарушават авторските права или други права на трети страни; които нарушават законовите разпоредби или официалните заповеди; клеветнически, злоупотребяващи или дискриминационни за физическо лице или компания; за което е получил заплащане или друго възнаграждение от трета страна; съдържат информация за други уебсайтове, адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера; съдържащи компютърни вируси, бъгове или други потенциално опасни компютърни програми и файлове.</li> </ol> <p>Ако организаторът бъде обвинедн за недопустимо съдържание или други нарушения на закона, поради действия, които са отговорност на участниците, съответните участници освобождават организатора от отговорност при първо искане и го подкрепят при защитата на претенциите. Това освобождаване включва и изискваните съдебни разноски.</p> <ol start="9"> <li>Теглене на наградите: Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, както и наградите ще бъдат раздадени на случаен принцип по механизма и във времето, които са обявени в текста към публикуването на играта.</li> <li>Средства за правна защита, промени и приложимо право: Правни действия са изключени по отношение на тегленето на победителите и оценктата на съдържанието на подадените вписвания. Организаторът запазва своето право да променя условията за участие по всяко време с ефект в бъдещето. Промяната се извършва само, ако има валидни и фактически причини, по-специално от правен, технически и фактически характер. В случай на промени, организаторът ще информира участниците за това по подходящ начин.</li> </ol> <p><strong>11.Чрез участието в съответната игра, участниците приемат горепосочените условия за участие.</strong></p> <p><strong>II</strong><strong>.Декларация за поверителност</strong></p> <p>Събраните при съответната игра лични данни (име, адрес, телефон) на участника (победителя) ще се използват само и единствено за организирането и изпълнението на играта и изпращането на наградите до победителя. Предоставянето на данните е доброволно.</p> <p>Личните данни на участника (победителя) не се разкриват на трети страни, с изключение на куриерската фирма и Български пощи.</p> <p>Личните данни на участниците ще бъдат изтрити веднага след края на състезанието. Личните данни на победителите ще се съхраняват в срок от 1 месец след изпращането на печалбите, за да се гарантира тяхното получаване и ако е необходимо, повторно изпращане. След това тези данни също ще бъдат изтрити.</p> <p>Участниците (победителите) винаги имат право на информация за обработването на личните данни, тяхна редакция и заличаване, ограничаване на тяхната обработка, преносимостта им, при определени обстоятелства, оттегляне и право на възражение. Ако участникът (победителят) е на мнение, че обработването на данните нарушава закона за защита на личните данни, той може да подаде жалба до съответния надзорен орган. В България това е Комисията за защита на потребителите.</p> <p>Организаторът отговаря за обработката на данните, описана тук. Приложимите правила за поверителност на Фейсбук за използване на техните услуги може да прочетете тук:&nbsp;</p> <p>https://lavenderworldhissar.com/page/privacy-policy</p> <p>Данни за контакт на отговорните&nbsp; лица:</p> <p>Лавандулов Свят ЕООД</p> <p>+359882079509 Мол: Нели Вълкова адрес: с Дуванлии; ул. Боримечка 19 ПК 4174</p> <p>[email protected]</p> <p>България<br /><br /></p>

Снежанка Димчева Снежанка Димчева

2022-12-07T19:32:48+02:00
През 2022 г.

Надка Неделчева Надка Неделчева

2022-11-27T12:58:29+02:00
2022ге създадена марката Lavender World

Марияна Марияна

2022-11-26T17:05:48+02:00
2022

Лени Стоименова Лени Стоименова

2022-11-24T20:39:29+02:00
През 2022 г.

Георги Геров Георги Геров

2022-11-21T21:44:56+02:00
През лятото на 2022 година

Светла Христева Светла Христева

2022-11-21T21:02:32+02:00
Участвам в играта.

Катя Донева Катя Донева

2022-11-16T19:27:07+02:00
2022 година

Катя Донева Катя Донева

2022-11-16T19:25:31+02:00
През 2022 година е създадена марката! Участвам с удоволствие!

Петя Димитрова Петя Димитрова

2022-11-15T10:25:50+02:00
През 2022 година

Светлана Димитрова Светлана Димитрова

2022-11-15T10:13:48+02:00
През 2022г.

Магдалена Белезирева Магдалена Белезирева

2022-11-14T19:03:45+02:00
2022 г.

Магдалена Белезирева Магдалена Белезирева

2022-11-14T19:02:09+02:00
2022 г

Магдалена Белезирева Магдалена Белезирева

2022-11-14T19:01:39+02:00
2022 г.

Деница Димитрова Деница Димитрова

2022-11-14T11:27:33+02:00
През 2022г.

Таня Радкова Таня Радкова

2022-11-14T02:17:28+02:00
През 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 2️⃣ година. Участвам с голямо удоволствие. ☺️ 🍀 🙏 😇 💚

Невена Лумпарова Невена Лумпарова

2022-11-13T13:16:43+02:00
През 2022 г.!

Павлина Митакова Павлина Митакова

2022-11-12T20:16:38+02:00
2022г

Веска Недева Веска Недева

2022-11-12T20:11:11+02:00
2022 Много ароматно🥰

Румяна Атанасова Румяна Атанасова

2022-11-12T08:22:22+02:00
Много аромат лъха от тоя сайт.

Йорданка Хайдутова Йорданка Хайдутова

2022-11-11T21:25:04+02:00
Отговор 2022

Милена Петкова Милена Петкова

2022-11-11T18:13:11+02:00
2022 г

Таня Илиева Таня Илиева

2022-11-11T15:44:36+02:00
Чудесни,ефикасни био продукти!💕През лятото на 2022г.

Павлина Митакова Павлина Митакова

2022-11-10T16:10:42+02:00
2018г
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки